skip to Main Content

การประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม พิจารณาข้อคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงร่างผังเมืองรวม
อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

บีทีเอส.เปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม 4 สถานี กรมป่าไม้-วัดพระศรีมหาธาตุ ฟรี..ไม่เก็บค่าโดยสาร เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19
อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร ประชุมครั้งที่ 15/2563
อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม ประเมินผล การป้องกัน เยียวยาและแก้ไขปัญหาในวิกฤตโควิด 19
อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายเชนทร์​ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ​ การเงิน​ การคลังและติดตามงบประมาณ​ ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง​
อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร กทม.และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหาร กทม.และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อ่านต่อ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในเรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีที่มีประชาชนเพื่ออาศัยอยู่ในซอยสุขุมวิท 61
อ่านต่อ
Back To Top