skip to Main Content

คณะกรรมการวิสามัญฯพิจารณางบปี 67 กทม. ติดตามความคืบหน้าโครงการชุมชนเข้มแข็ง กำชับแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการของชุมชน

ณ ห้อ…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำสำนักเขต ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายสั…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสา…

อ่านต่อ

พิจารณางบประมาณสำนักงานเขตวันแรก คณะกรรมการวิสามัญติดตามภาพรวมการจัดเก็บภาษี

ณ ห้อ…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายไส…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำสำนักเขต ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายกิ…

อ่านต่อ

พิจารณางบประมาณปี67 สำนักสิ่งแวดล้อม กำชับเร่งเดินหน้าหลายโครงการแก้ไขปัญหาให้คนกทม.

ณ ห้อ…

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรคณะนักกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 55 นักกีฬากทม.คว้าเหรียญทำลายสถิติทุกครั้งที่ผ่านมา

นายอำ…

อ่านต่อ

สภากทม. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566

(12 ส…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญฯพิจารณางบ ปี 67 ให้คำแนะนำสำนักสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนรถเช่าเป็นรถไฟฟ้า ตามนโยบายผู้บริหาร และรักษาสิ่งแวดล้อม

ณ ห้อ…

อ่านต่อ
Back To Top