skip to Main Content

สภากทม.ร่วมแถลงข่าวมหกรรม Bangkok Brand 2024 ผลิตภัณฑ์ชุมชนกทม. ระดับพรีเมี่ยม

นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง . กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม กำหนดจัดโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand รวมของดีอาหารอร่อย 50 เขต กว่า 300 ร้านค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธุรกิจครัวเรือน และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งผ่านการคัดสรรจนได้มาตรฐานสากล ภายใต้ตรา Bangkok Brand มาออกร้าน…

Read More

ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยน หาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ กทม.

(19 ก.พ.2567) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. (อสส.) จำนวน 138 คน จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 69 แห่ง จาก 50 เขต ในกิจกรรมการเยี่ยมชมสภากรุงทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง . “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาจากประชาชนที่มีความต้องการเป็นอาสาสมัครเข้ามารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้…

Read More

เริ่มแล้ว “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร” ลงทะเบียน 9,342 ราย แก้ยอดหนี้กว่า 90 ล้านบาท กทม.เตรียมลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน

(18 ก.พ.67) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้กรุงเทพมหานคร" ณ มูลนิธิพุทธรังษี วัดฝอกวงชัน เขตคลองสามวา ซึ่งมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี . ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัด อำเภอ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการรับลงทะเบียนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป . จากนโยบายดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการประสานสำนักงานเขต 50 เขต ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม…

Read More

กทม. สร้างประวัติศาสตร์ รวมพลคนรักกีตาร์ 500 ชีวิต ร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งรัก ในมหกรรมดนตรี BMA Music Station : Music for Love @Thainiyomsongkroa

(17 ก.พ. 67) นายนริสสร แสงแก้ว สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม BMA Music Station : Music for Love @Thainiyomsongkroa “มหกรรมบรรเลงกีต้าร์ บทเพลงแห่งรัก” ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี . การจัดกิจกรรม BMA Music Station : Music for Love @ Thainiyomsongkroa “มหกรรมบรรเลงกีต้าร์ บทเพลงแห่งรัก” ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบายกรุงเทพฯ…

Read More

241 หน่วยงาน MOU ความร่วมมือเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต่อสู้ เอาชนะปัญหายาเสพติด

(16 ก.พ.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาเครือข่ายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่วมเกล้า เขตมีนบุรี . กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมพัฒนาเครือข่ายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE…

Read More

สภากทม. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา รัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้

(14 ก.พ. 67) นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอาจารย์ จำนวน 62 คน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยการเดินทางมาสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้รองประธานสภากทม. ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเสวนาถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่สงสัย ซึ่งก็ได้มีข้อคำถามที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น เช่น ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่การทำงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต(ส.ข.) ,ข้อจำกัดหรือปัญหาของการมีส.ก. 1 คน/เขต ,การเตรียมตัวสอบเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยรองประธานสภากทม. และเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐรดี…

Read More

สภากทม.ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ (รุ่นที่ 2)

(13 ก.พ. 67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ให้การต้อนรับนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (รุ่นที่ 2) และคณะ ในการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง . นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภาฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ในบริบทการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (รุ่นที่ 2)…

Read More

ส.ก.บางรักร่วมงาน มหานคร ไชนีส เฟสทีฟ มาร์เก็ต ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางรัก ร่วมพิธีเปิดงาน 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚𝐤𝐡𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 (มหานคร ไชนีส เฟสทีฟ มาร์เก็ต) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2567 พร้อมรับชมการแสดงโชว์ต่างๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีน เช่น การแสดงมังกรกระจก โดยมี เนเน่ พรนับพัน เกิร์ลกรุ๊ปจีนสัญชาติไทยร่วมแสดงประกอบโชว์ด้วย , การแสดงตุ๊กตาล้มลุกมนุษย์, การแสดงระบำกลองจีน และการแสดงเปลี่ยนหน้ากาก เป็นต้น . ภายในงานจะมีการออกร้านขายสินค้าและอาหารจีนมงคลมากมาย เช่น ขาหมูกระทะทอง, ไก่กรุง, ม่าหมี่คลุก, ชิงเต่า และยังมีกิจกรรมหลากหลายเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8…

Read More

เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์ชุมชน 2 แสนบาท เจตนาทำให้ชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายของสภากทม.และฝ่ายบริหาร

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 6) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (7 ก.พ.67) นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 จำนวน 2,016 ชุมชน จัดทำโครงการเสนอของบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตน สำนักงานเขต ชุมชนละ 200,000 บาท การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทำให้บางชุมชนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้หรือดำเนินการได้เพียงบางส่วน และมีการดำเนินการที่ล่าช้า โดยมีชุมชนจาก 49 สำนักงานเขต ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงเห็นควรศึกษาแนวทาง…

Read More

ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาโครงการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อนให้ความเห็นชอบ

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (7 ก.พ.67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานครโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง . กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1-3 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยโครงการดังกล่าว ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ตามลำดับ ส่วนช่วงที่ 3…

Read More
Back To Top