skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของสภา กทม.

คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจฯ ชุดที่ 1 มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการงานของ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์เยาวชนจอมทองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง

วันพุ…

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

วันที…

สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรายการเจาะข่าวเด็ด ออกอากาศช่อง MONO29 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด >

ผู้ชมทั้งหมด 46,758 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 54 ครั้ง

ผู้ชมทั้งหมด 46,757 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 53 ครั้ง

Back To Top