skip to Main Content

 

นายคำรณ โกมลศุภกิจ

ประธานสภากรุงเทพมหานคร
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

 

ผู้ชมทั้งหมด 1,049 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top