skip to Main Content

 

 

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร
เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ชมทั้งหมด 521 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top