skip to Main Content

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
ประธานสภากรุงเทพมหานคร
(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี)

 

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว)

 

นายอำนาจ ปานเผือก
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค)

 

นางกนกนุช กลิ่นสังข์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

 

นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ

 


นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ

 

นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

 

นายฉัตรชัย หมอดี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางนา

 

นายณภัค เพ็งสุข
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

 

นายณรงค์ รัสมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

 

นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

 

นายตกานต์ สุนนทวุฒิ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

 

นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

 

นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

 

นายนภาพล จีระกุล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

 


นายนริสสร แสงแก้ว
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

 

นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา

 

นายนวรัตน์ อยู่บำรุง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

 

นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

 

นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

 

นายปวิน แพทยานนท์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

 

นางสาวปิยะวรรณ จระกา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

 

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์

 

นายพีรพล กนกวลัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

 

นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

 

นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

 

พันตำรวจเอกภิญโญ ป้อมสถิตย์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

 

นางสาวมธุรส เบนท์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

 

นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

 

นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

 


นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

 

นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

 

นายวิพุธ ศรีวะอุไร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

 

นายวิรัช คงคาเขตร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

 

นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

 


นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

 


นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

 

นายสราวุธ อนันต์ชล
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

 

นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

 

นายสารัช ม่วงศิริ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

 


นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

 

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

 

นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

 

นายไสว โชติกะสุภา
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

 

นางอนงค์ เพชรทัต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

 

นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

 

นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

 

นายอานุภาพ ธารทอง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสาทร

 

นายเอกกวิน โชคประสพรวย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

ผู้ชมทั้งหมด 5,270 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 10 ครั้ง

Back To Top