skip to Main Content

ลงพื้นที่พร้อมผู้ว่าฯ ชัชชาติ เร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก

นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานค…

อ่านต่อ

กทม. ส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยผ่านนิทานและการเล่นเริ่มจากที่บ้านและโรงเรียน เสริมพัฒนาการให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

(22 ก.ย.66) ดร.รัตติกาล แก้วเกิดมี สมาชิ…

อ่านต่อ

ปลูกขนุนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดสวน 15 นาที @ ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต

(20 ก.ย.66) นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากร…

อ่านต่อ

5 หน่วยงานสาธารณูปโภค รับฟังเสียงสะท้อนจากสภากทม. เปิดมิติใหม่บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง

(18 ก.ย.66) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ…

อ่านต่อ

กทม.ปลูกต้นไม้สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข​พื้นที่ลาดพร้าว​ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

(9 ก.ย.66) เวลา 08.30 น. นายณภัค เพ็งสุข…

อ่านต่อ

ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 50 เขต ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับสภากทม.

(5 ก.ย. 66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธา…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญ สภากทม. พิจารณาสรุปปรับ ตัด ลด ร่างข้อบัญญัติงบ ปี 67

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญ สภากทม. พิจารณาสรุปปรับ ตัด ลด ร่างข้อบัญญัติงบ ปี 67

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

ประชุมสรุปผลการตัด ปรับ ลด งบประมาณ กทม. ปี 67 จากคณะอนุกรรมการ

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญงบปี 67 กทม. พิจารณารายงานปรับ-ลดงบสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังข้อสังเกตอนุกรรมการ

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ
Back To Top