skip to Main Content

เปิดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร

(12 เม.ย. 67) นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุด…

อ่านต่อ

เชิญชวนประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานคนเมือง

(12 เม.ย.67) นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม…

อ่านต่อ

สภากทม. ขอให้กทม.ร่วมกับม.นวมินทราธิราช ผลิตครูรองรับการขาดแคลนครูในรร.กทม.

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

สภากทม. เร่งรัดกระบวนการงบประมาณกทม. ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

สภากทม.ร่วมวางแผนการเดินทาง เชิญชวนวางแผนชาร์จไฟฟ้าให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชันฝีมือคนไทย “Saifah”

(10 เม.ย.67) นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ …

อ่านต่อ

สภากทม.เห็นชอบข้อบัญญัติค่าตอบแทนลูกจ้างใหม่ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

เสนอกทม.แก้กฎหมายควบคุมปัญหาเผาหญ้าในพื้นที่ลาดกระบังที่แก้ปัญหาได้จริง หลังพบสถิติการเผาปี 67 สูงกว่า 533 เคส

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสา…

อ่านต่อ

เสนอคุมเข้มความปลอดภัยรถไฟฟ้าโมโนเรลทุกสายในพื้นที่กทม.

(10 เม.ย.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธ…

อ่านต่อ

ผู้แทนอาสาป้องกันภัยฯ อปพร. ร่วมแลกเปลี่ยน หาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานด้านการป้องกันภัย กทม.

(5 เม.ย. 2567) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ปร…

อ่านต่อ
Back To Top