skip to Main Content

สภากทม. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

(4 เม…

อ่านต่อ

เสนอแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังสปสช.ปรับโมเดลให้บริการใหม่

ในการ…

อ่านต่อ

เสนอเพิ่มศักยภาพเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนกทม. เพิ่มโอกาสพัฒนาคน ก้าวสู่การพัฒนาเมืองในอนาคต

ในที่…

อ่านต่อ

วอนกทม.แก้ไขปัญหาสะพานข้ามคลองชำรุดให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

ในการ…

อ่านต่อ

กำชับเร่งแก้ปัญหาโครงการปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 บรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดน้ำท่วมขังจากฝนตกหนัก

ในการ…

อ่านต่อ

ติดตามความคืบหน้ารูปแบบฝารางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาอุบัติเหตุ

(3 เม…

อ่านต่อ

สภากทม. เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงโซล กระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง

(21 ม…

อ่านต่อ
Back To Top