skip to Main Content

แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน

(20 ม…

อ่านต่อ

คณะผู้แทนสภากทม. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่สมาร์ทซิตี้

(19 ม…

อ่านต่อ

เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ” ยกระดับทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

(19 ม…

อ่านต่อ

มอบโล่และเกียรติบัตรวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด เสริมกําลังใจเหล่าวินทั่วกรุง

(10 ม…

อ่านต่อ

ส.ก.บางรัก ลงพื้นที่ Kick off โครงการราชประสงค์โมเดล ใช้ AI ตรวจจับทะเบียนผู้กระทำความผิด

(8 มี…

อ่านต่อ

ส.ก.สายไหม ร่วมเปิดตัวบริการ BMA Express ให้ชาวสายไหมทำบัตรประชาชน-งานทะเบียนราษฎรได้ทุกวัน พร้อมสัญจรลงพื้นที่ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว และสำรวจปัญหาในชุมชน

(9 มี…

อ่านต่อ

Workshop ประชาพิจารณ์ กรุงเทพเหนือ จัดระเบียบหาบเร่และแผงลอยบนทางเท้า กำหนดพื้นที่ทำการค้าร่วมกัน

(8 มี…

อ่านต่อ
Back To Top