skip to Main Content

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” Landmark แห่งใหม่ ชมวิว 360 องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อการเดินทางฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร
อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ

เอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาว กทม.

กทม.จับมือภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
อ่านต่อ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2)

สภากทม. มีมติเห็นชอบรับหลักการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่..) พ.ศ. ...จำนวนเงิน 3,543,975,216 บาท
อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ

ซีพีเอฟ จับมือ กทม.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19
อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าฯ (สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา)

คณะกรรมการโยธาและผังเมือง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าฯ (สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา) ที่ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า
อ่านต่อ

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

9 มิ.ย. วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
อ่านต่อ
Back To Top