skip to Main Content
ส.ก.บางคอแหลม ติดตามความคืบหน้าการจัดสรรสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ส.ก.บางคอแหลม ติดตามความคืบหน้าการจัดสรรสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(10 ก.ค. 67) นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
.
ในที่ประชุม นายปวิน แพทยานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยกล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ตนได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยได้อภิปรายถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. มีความเสี่ยงอันตรายจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่กลับได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าในการเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานครอีกทั้งค่าครองชีพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเห็นควรได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องแบบที่สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการออกปฏิบัติงานที่ทันสมัยและปลอดภัยเมื่อออกปฏิบัติงาน จึงขอสอบถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงความคืบหน้าในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
.
รศ. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งชั่วโมงการทำงาน และจำนวนชุดเครื่องแบบ พบว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายชุดเครื่องแบบของอาสาสมัครฯ กรุงเทพมหานครสามารถอำนวยความสะดวกได้ไม่มีปัญหา ค่าตอบแทน อปพร. เฉพาะผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิทยุ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุงเทพมหานครได้จ่ายให้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของค่าป่วยการชดเชย จำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการคำนวณและปรึกษากับงานคลังด้วย ซึ่งจะเร่งรัดให้เรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้
—————————
  

ผู้ชมทั้งหมด 34 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top