skip to Main Content

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายค…

อ่านต่อ

นายคำรณ โกมล ศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

วันที่ 15 กันยายน 2564  นายคำรณ โกมล ศุภ…

อ่านต่อ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นาย…

อ่านต่อ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564

  วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา…

อ่านต่อ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักการโยธา การปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 13 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. นา…

อ่านต่อ

นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเ…

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาย…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีฟ้า จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 10

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเท…

อ่านต่อ
Back To Top