skip to Main Content

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  พล.ต…

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนา…

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการปกครองฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาย…

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นาง…

อ่านต่อ

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

  วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานครจัดการสัมมนากำหนดแนวทางพิจารณางบประมาณปี 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและกระตุ้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานค…

อ่านต่อ

สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
อ่านต่อ
Back To Top