skip to Main Content

ประธานและรองประธานสภากทม.คนที่สอง นำทีมผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม.ทำบุญเนื่องในวันสถาปนากทม.ครบ 50 ปี

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพม…

อ่านต่อ

ประธานสภากทม.เชิญสำนักงานตลาดกทม.เข้าพบเพื่อหารือภาพรวมการทำงาน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพม…

อ่านต่อ

ติดตามแนวทางแก้ไขร่างข้อบัญญัติอปพร. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอปพร.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพม…

อ่านต่อ

ส.ก.เขตบางรักเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงชาวต่างชาติถูกทิ้งในโฮสเทล เขตบางรัก

นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานค…

อ่านต่อ

สภากทม. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป…

อ่านต่อ

เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่4 นัดแรก ร่วมเกาะติดประเด็นร้อนปัญหาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมกัน 5 ต.ค.นี้ 

เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่4 นัดแรก ร่วมเกา…

อ่านต่อ

สรุปมติที่ประชุมจากการพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการนำข้อมูลความต้องการจากประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร

สรุปมติที่ประชุมจากการพิจารณาความคิดเห็น…

อ่านต่อ

คณะกรรมการ​การศึกษา​ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม​และรายงานการดำเนินการด้านการศึกษา

คณะกรรมการ​การศึกษา​ ผู้อำนวยการสำนักการ…

อ่านต่อ

คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากทม. และสำนักการโยธา ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่อาคารไอราวัตพัฒนา

คณะกรรมการกิจการสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำน…

อ่านต่อ
Back To Top