skip to Main Content

งานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภากรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ชมทั้งหมด 148 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top