skip to Main Content

วอนปรับค่าตอบแทนอปพร.ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพปัจจุบัน และดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญ กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันนี้ (25 ต.ค.66) : นายปวิน แพทยานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลม เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาอันตรายจากภัยต่าง ๆ ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยได้รับสวัสดิการค่าตอบแทน อปพร. เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เขตหรือ ศูนย์ อปพร. กทม. กำหนดอัตราเบิกจ่าย 200 บาท/คน/ผลัด (ระยะเวลา 8 ชั่วโมง) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของ อปพร. นั้นมีความเสี่ยงอันตราย กรุงเทพมหานครควรพิจารณาจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ…

Read More

สก.บางรัก เสนอกทม.จัดทำระบบแจ้งเตือน EAS ให้ข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินกับประชาชนที่เชื่อถือได้

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง วันนี้ (4 ต.ค.66) ซึ่งมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม : นายวิพุธ ศรีวะอุไร สก.เขตบางรัก เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาจัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน Emergency Alert System หรือ EAS . สก.วิพุธ กล่าวว่า สิ่งที่จะเพิ่มโอกาสการเอาชีวิตรอดคือการสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางที่ไม่ใช่ของรัฐทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และเกิดปัญหาตามมา อาทิ กรณีเหตุไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ประชาชนไม่รับทราบเหตุและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็ว ทำให้อัตราสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น…

Read More

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

Read More

ประธานสภากทม. ให้โอวาทในพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11)

           (21 ก.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง . “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านในที่นี้เป็นผู้มากประสบการณ์และความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทุกท่าน และการสานความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการอบรมหลักสูตรมหานครนี้จะเป็นกลไกอันนำไปสู่การกำเนิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันจะช่วยพัฒนาให้กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่เป้าหมาย เป็นมหานครชั้นนำแห่งเอเชีย เป็นมหานครปลอดภัย เป็นมหานครสีเขียว เป็นมหานครสำหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นมหานครกะทัดรัดที่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมหานครประชาธิปไตย เป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และเป็นมหานครที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป”…

Read More

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

Read More

เริ่มแล้ววันนี้! ตลาดนัดชาวกทม2 ศาลาว่าการกทม.ดินแดง

เริ่มแล้ววันนี้! ตลาดนัดชาวกทม2 ศาลาว่าการกทม.ดินแดง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 สภากรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ชิม ช้อป อาหารอร่อยจากร้านเด็ด ร้านดัง ย่านดินแดง ทั้งข้าวแกงปักษ์ใต้ ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง ลูกชิ้นปิ้ง น้ำแข็งไส ขนมไทย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด และเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาประหยัด ร่วมเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-14.00น. ตลอดเดือนกันยายน บริเวณลานน้ำพุ ชั้นB1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ  

Read More

คณะอนุกรรมการการศึกษาชุด 4 ได้ประชุม ร่วมกับผู้แทน สำนักงานเขตคลองเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อรับทราบการเสนอตั้ง งบประมาณปี พ.ศ. 2566.

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 สภากทม. (เสาชิงช้า) นายพรชัย เทพปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาชุด 4 ได้ประชุม ร่วมกับผู้แทน สนข.คลองเตย ผอ.รร. สังกัด สนข.คลองเตย เพื่อรับทราบการเสนอตั้ง งปม. พ.ศ. 2566. งบดำเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น ค่าอาหารเช้า. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน งบเพิ่มเติมปี (งบกลาง) งปม.พ.ศ. 2565 และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรียน ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเป็นหอพักครูคณะอนุกรรมการฯ เสนอว่า งปม.เป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงาน ควรวางแผนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มี…

Read More
Back To Top