skip to Main Content
สภากทม. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ณ เมืองฟูกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น

สภากทม. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ณ เมืองฟูกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น

✨วันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายวิรัตน์ มีนชัยนันต์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชูจังหวัดฟูกุโอกะ โดยมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชิวชูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
.
✨📖🏯พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชิวชูเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น ณ เมืองดาไซฟุ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่เมืองฟูกุโอกะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองฟูกุโอกะ (ท้องถิ่น) และให้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองฟูกุโอกะ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชิวชูนับเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางที่เน้นการจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาะคิวชู นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักในด้านการสำรวจ ขุดดินและศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของเกาะคิวชู ดังนั้นการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์จึงค่อนข้างมีภารกิจที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง มีบุคลากรทั้งในส่วนการบริหารจัดการ นักโบราณคดี พันธรักษ์ รวมถึงนักอนุรักษ์และอื่นๆ ทำให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน มีกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกลาง ที่สื่อผ่านมายังศาลปกครองส่วนท้องถิ่น
.
👉 จากนั้นคณะฯ ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนการอนุรักษ์ ส่วนการคลัง ส่วนของการวิเคราะห์และศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้มาจากการขุดดินในที่ต่างๆ ของเกาะคิวชูรวมถึงส่วนจัดการแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
.
✨ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสำคัญๆ 1 ใน 5 ของประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์คือ ตัวอาคารเป็นตึกสีฟ้า ติดกระจกหลังใหญ่โตรูปทรงแปลกตา ภายในแบ่งเป็นส่วนจัดแสดงทั้งหมด 4 ส่วนคือ นิทรรศการหลัก นิทรรศการพิเศษที่เปลี่ยนไปตามโอกาส นิทรรศการหลักจัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นที่เก็บรวบรวมของมีค่าอันเป็นมรดกของชาติและของเพื่อนบ้านที่มอบให้ญี่ปุ่น รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยเอโดะอีกด้วย
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 94 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top