skip to Main Content
ส.ก.เขตคลองสามวาและส.ก.เขตหนองจอง ร่วมกิจกรรมสาธิตการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังฟางข้าว

ส.ก.เขตคลองสามวาและส.ก.เขตหนองจอง ร่วมกิจกรรมสาธิตการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังฟางข้าว

(6 ก.พ. 67) ✨ นายณรงค์ รัสมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก และนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ร่วมกิจกรรมแปลงนาสาธิตของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเกษตรกรเข้าร่วมด้วย
.
📍 กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนหารือกันในประเด็นการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าวบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้มีการลงพื้นที่แปลงนา เพื่อรับชมการสาธิตการใช้โดรนบินพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าว ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าว และวัสดุทางการเกษตร อันเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จะทำให้ก่อมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้การย่อยสลายของตอซังฟางข้าวกลายเป็นปุ๋ยหมักให้ทดแทนได้
.
👉 ทั้งนี้ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าวได้มีการดำเนินแปลงนาสาธิตร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการได้แล้ว 2 แปลง คือ แปลงนาบริเวณเขตหนองจอก และเขตมีนบุรี โดยวันนี้เป็นการดำเนินการเป็นแปลงที่ 3 บริเวณแปลงนาของนายสุระชัย โชติอ่ำ เกษตรกรทำนาในเขตคลองสามวา จำนวน 7 ไร่
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 390 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top