skip to Main Content
ส.ก.คลองสามวา ยื่นกระทู้สดติดตามแผนการสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลก

ส.ก.คลองสามวา ยื่นกระทู้สดติดตามแผนการสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลก

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 6) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (7 ก.พ. 67) ซึ่งมี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา ได้ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง ขอสอบถามแผนงานการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกลำกะโหลก ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง (กีบหมู) เขตคลองสามวา
.
“หนึ่งในประเด็นร้องเรียนที่มากที่สุดของของเขตคลองสามวา ใน Traffy Fondue คือ เรื่องของสภาพถนน ซึ่งคลองสามวามีประชากรอันดับ 1 ในกรุงเทพมหานคร จำนวนเกือบ 2.5 – 3 แสนคน โดยจุดสำคัญที่มีปัญหารถติดอย่างมาก คือ บริเวณถนนกีบหมู/สุเหร่าคลองหนึ่ง และแยกลำกะโหลก ซึ่งทางดิฉันและฝ่ายบริหารได้มีการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 และต่อมาได้มีหนังสือชี้แจงข้อคำถามจากสำนักการโยธาถึงแนวทางแก้ไข เมื่อเดือนกันยายน 2565 ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อสังเกตและวางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ 1. ก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณห้าแยกลำกะโหลกและขยายถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง จาก 2 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร 2. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเป็นวงเวียน และ 3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร โดยในขณะนั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบทางเลือกดังกล่าว หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ดิฉันได้ทำหนังสือสอบถามแผนการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกอีกครั้งแต่เรื่องยังเงียบอยู่ ดังนั้น วันนี้จึงขอสอบถามกับฝ่ายบริหารอีกครั้ง ในด้านการดำเนินการออกแบบสะพานข้ามแยก และการลงสำรวจพื้นที่เพื่อทำการรางวัดเตรียมการก่อสร้างสะพาน” ส.ก.นฤนันมนต์ กล่าว
.
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักการโยธาได้ออกแบบสะพานข้ามแยกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 600 เมตร และได้มีการลงพื้นที่รางวัดเพื่อออกแบบก่อสร้างแล้ว และจะดำเนินการของบประมาณปี 2568 เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
.
“ชาวคลองสามวาเชื่อว่าสะพานนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ไม่มากก็น้อย พื้นที่คลองสามวาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ สะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกแรกของเขตคลองสามวา ดังนั้นจึงขอฝากให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อให้คนคลองสามวาได้เดินทางสะดวกมากขึ้น” ส.ก.นฤนันมนต์ กล่าว
—————————-

ผู้ชมทั้งหมด 84 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top