skip to Main Content

ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. …

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. … เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 905 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top