skip to Main Content
สภากรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้ รพ.สต. ที่ขาดแคลน

สภากรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้ รพ.สต. ที่ขาดแคลน

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการปฎิบัติ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง ( แสงประทีปเพื่อสังคม ) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า วัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดป่าสัก เครือข่ายจิตอาสารวมไทยปันสุข หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ คาราวานปันสุข อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ” ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒนาวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ร่วมสร้างพระนอน หอพระไตรปิฎก และอื่นๆ
2. พัฒนาวัดป่าสัก ร่วมสมทบทุนสร้างวิหาร และอื่นๆ
3. ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอยงู และเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติผ่าน 5 หมู่บ้านและพื้นที่สำคัญ ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งยาว บ้านห้วยทราย บ้านห้วยน้ำกืน บ้านปางมะกาด บ้านขุนลาว น้ำพุร้อนแม่ขะจาน วัดพระธาตุแม่เจดีย์ วังมัจฉา อ่างเก็บน้ำดอยงู โครงการตำรวจพันธุ์ดีสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา รวมระยะทาง 55 กม.
4. สนับสนุนกิจกรรม ของอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน อาทิเช่น การปลูกป่า การอนุรักษ์ป่า การป้องกันไฟป่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฯลฯ
5. สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการตำรวจพันธุ์ดีของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
6. สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการตำรวจพันธุ์ดีของสถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์
7. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
8. ร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ได้มอบหมายให้ นาง สุรีย์ วาดเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,200 ชิ้น มอบให้กับ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร / ประธานมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง (แสงประทีบเพื่อสังคม) เพื่อนำไปมอบให้กับ รพ.สต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในกิจกรรมคาราวานปันสุข อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง (แสงประทีบเพื่อสังคม) โดย พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร / ประธานมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง (แสงประทีบเพื่อสังคม) ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา รวมไทยปันสุข จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 รวมทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัยหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 416 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top