skip to Main Content

ภาคีเครือข่ายสัมพันธวงศ์ เตรียมจัดงานประเพณีกินเจเยาวราช ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน

ภาคีเครือข่ายสัมพันธวงศ์ เตรียมจัดงานประเพณีกินเจเยาวราช ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ โดยจะยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

Read More

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

เขตราชเทวี เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด ในชุมชนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบางส่วน อยู่ระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 จึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน วันที่ 1 มีนาคม 2565 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ "สังคมผู้สูงอายุ "เป็นวาระแห่งชาติ ร่วมหารือกับสำนักงานเขตราชเทวี แนวทางการช่วยเหลือ ผู้สูงอาย พึ่งพาตนเองตามลำพัง ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินสวัสดิการของรัฐ นายชู…

Read More

สภากรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้ รพ.สต. ที่ขาดแคลน

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการปฎิบัติ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง ( แสงประทีปเพื่อสังคม ) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า วัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดป่าสัก เครือข่ายจิตอาสารวมไทยปันสุข หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ คาราวานปันสุข อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ” ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. พัฒนาวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ร่วมสร้างพระนอน หอพระไตรปิฎก และอื่นๆ…

Read More

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ covid-19

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ covid-19 โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้เป็นกำลังใจและช่วยเหลือในการดำรงชีพ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้สังคมผู้สูงอายุ เป็นวาระแห่งชาติ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เชิญ นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในเขตพระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 จากการให้ข้อมูลของผู้อำนวยการเขตพระนคร การบริหารดูแลผู้สูงอายุในเขตพระนคร ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปมีจำนวน 32…

Read More

สภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

สภากทม.มอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ กทม. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดหาชุดปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอบคุณภาพจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Read More

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ ประชุมการพิจารณารูปแบบและประสบการณ์ในการควบคุมโรคในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (จิตอาสา)

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 ในการพิจารณารูปแบบและประสบการณ์ในการควบคุมโรคในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (จิตอาสา) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)

Read More

เมืองหางโจวพัฒนามาตรฐานรหัสสุขภาพช่วยหยุดยั้ง COVID-19

เมืองหางโจวได้พัฒนามาตรฐานรหัสสุขภาพใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า "แนวทางการบริหารจัดการและบริการของรหัสสุขภาพของเมืองหางโจว-DB 3301/T0305-2020"   Hangzhou-COVID-19      

Read More

Emergency measures in response to the spread of COVID-19 of Fukuoka Prefectural Assembly

Fukuoka Prefectural Assembly, Japan announced and enforced measures, including policies to manage the emergency situation against the Coronavirus Outbreak 2019 (COVID-19). Reported by Mr. Nathaporn Wannachit, International Affairs Section, The Secretariat of Bangkok Metropolitan Council. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภาษาไทย มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภาษาอังกฤษ  

Read More
Back To Top