skip to Main Content

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการจัดระเบียบผู้มาใช้บริการของศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการในช่วงแรกของการผ่อนคลายมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 190 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top