skip to Main Content

ประชุมสรุปผลการตัด ปรับ ลด งบประมาณ กทม. ปี 67 จากคณะอนุกรรมการ

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญงบปี 67 กทม. พิจารณารายงานปรับ-ลดงบสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังข้อสังเกตอนุกรรมการ

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตร Bangkok Brand 2023 ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรค์ระดับ Premium

(29.8.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานส…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญฯ งบ 67 กทม. พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงานระดับสำนัก

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

เสนอกทม.กำหนดแนวทางการทิ้งดินเลน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ ลดปัญหาดินไหลลงคลอง เกิดปัญหาซ้ำซาก

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันประชุมและลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่อเนื่อง

🏛 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ด…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญงบ กทม. กำชับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โยธาต้องพิจารณาแบบให้รอบคอบก่อนอนุญาต

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

คกก.วิสามัญพิจารณางบกทม. ปี 67 กำชับเขตเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดิน…

อ่านต่อ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

คำถาม : ญัตติตกไปมีกรณีใดบ้าง คำตอบ :  ข…

อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำสำนักเขต ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

🏻 นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหาน…

อ่านต่อ
Back To Top