skip to Main Content

ประธานสภากทม.เชิญสำนักงานตลาดกทม.เข้าพบเพื่อหารือภาพรวมการทำงาน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพม…

อ่านต่อ

ติดตามแนวทางแก้ไขร่างข้อบัญญัติอปพร. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอปพร.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพม…

อ่านต่อ

สภากทม. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีฟ้า จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 10

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเท…

อ่านต่อ

ตอนที่ 10 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กับบทบาท “คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร”

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา …

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีครีม จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 9

1. คุณปิยะพงษ์ อำพันธ์ 2. คุณคำพันธ์ ฝอย…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีเขียว จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 8

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเท…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีฟ้า จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 7

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเท…

อ่านต่อ
Back To Top