skip to Main Content

สภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะสภากทม. กระชับความสัมพันธ์ 25 ปี สภาบ้านพี่เมืองน้อง

(11 มิ.ย. 67) นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา…

อ่านต่อ

สภากทม.ต้อนรับสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สานสัมพันธ์ 25 ปี สภาบ้านพี่เมืองน้อง

(11 มิ.ย. 67) นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา…

อ่านต่อ

สภากทม.เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาจังหวัดฟูกุโอกะ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 15.30 น. ตามเวลาท…

อ่านต่อ

สภากทม. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ประจำเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมร่วมผลักดันความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น

(30 พ.ค.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธา…

อ่านต่อ

สภากทม.ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ตาม…

อ่านต่อ

สภากทม. ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น. ตามเ…

อ่านต่อ

สภากทม. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ณ เมืองฟูกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. ตามเวลาท…

อ่านต่อ

สภากทม.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์

นายจิรเสกข์ วัฒนะมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมห…

อ่านต่อ

สภากทม.แลกเปลี่ยนความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านการวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายร่วมกับสภากรุงอูลานบาตอร์

สภากทม.แลกเปลี่ยนความร่วมมือระดับทวิภาคี…

อ่านต่อ

สภากทม. เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงอูลานบาตอร์ ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระดับทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง

(22 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ตามเวลาท…

อ่านต่อ
Back To Top