skip to Main Content

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
อ่านต่อ

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและหารือ
อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมาตรการเยียวยา

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3)
อ่านต่อ

สภากทม.รับมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด 19

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชน
อ่านต่อ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง
อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
อ่านต่อ

มอบถุงมือป้องกันการติดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. มูลนิธิศิษย์เก่าลาซาล แห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์มงคล ตัณจพัฒน์กุล
อ่านต่อ
Back To Top