skip to Main Content
เสนอกทม.ทบทวนตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต

เสนอกทม.ทบทวนตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (3 ก.ค.67) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต
.
“เนื่องจากคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต หรือชื่อเดิม “สภาคนเมืองประจำเขต” มีบทบาทหน้าที่ซ้ำซ้อนกับการประชุมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ทำให้มีอำนาจหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน และถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับสำนักงานเขต ทั้งยังมีการจัดตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ที่มีความทับซ้อนกับหน่วยงานที่มีในกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการชุมชน มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของเมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครก็มีสำนักสิ่งแวดล้อม หรือมีฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตอยู่แล้ว จึงอยากให้กรุงเทพมหานครทบทวนการจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตว่ามีหน้าที่ซ้อนทับกันหรือไม่” นายสุทธิชัย กล่าว
.
จากนั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายสนับสนุนญัตตินี้ ประกอบด้วย นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสาน นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดินแดง นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพระนคร นายอานุภาพ ธารทอง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสาทร นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุ และนายประพฤทธิ์ หาญกิจจะกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง
.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่นำเสียงสะท้อนของคนทำงานชี้แจงให้ฝ่ายบริหารทราบ หัวใจของการตั้งคณะฯนี้ ก็เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและต้องการฟังเสียงประชาชนให้ครบทุกภาคส่วน ในปีแรกที่มีการลงพื้นที่ผู้ว่าสัญจรก็จะพบเจอชุมชนเป็นหลัก และพบตัวแทนประชาชนที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน และมีมุมมองปัญหาในเขตที่ต่างออกไป และสามารถช่วยเหลือในการทำงานของฝ่ายบริหารได้ โดยไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการเมืองแน่นอน จุดมุ่งหลายหลัก คือ ต้องการนำคนหลากหลายกลุ่มมาช่วยกันชี้ปัญหาให้ชัดเจน ซึ่งบางคนอาจจะมีความรู้ที่เรามีไม่ครบถ้วน มาเสริมเราให้เต็มได้ ส่วนประเด็นที่มีคนบิดเบือนอวดอ้าง หรือแอบแฝงมาจะต้องจัดการให้เด็ดขาด วันนี้จะรับข้อคิดเห็นของสมาชิกและนำไปดำเนินการให้รอบคอบมากขึ้น
——————————
     

ผู้ชมทั้งหมด 50 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top