skip to Main Content
พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่วมกับนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานกฎหมายและคดี ในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 – 4 สภากรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)

ผู้ชมทั้งหมด 704 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top