skip to Main Content
ส.ก. ดอนเมือง ขอผู้ว่าฯ กทม.นำปัญหาประชาชนเข้าหารือคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากทม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข พร้อมขอบคุณที่ดูแลพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นอย่างดี

ส.ก. ดอนเมือง ขอผู้ว่าฯ กทม.นำปัญหาประชาชนเข้าหารือคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากทม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข พร้อมขอบคุณที่ดูแลพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นอย่างดี

📌การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในวันนี้ (30 ต.ค.66) : นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง ได้ขอปรึกษาหารือเป็นการด่วน เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานเขตดอนเมืองได้จัดประชุมตามการร้องขอของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเปรมประชากร ซึ่งประชาชนที่อาศัยตลอดแนวริมคลองได้มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ในการก่อสร้างบ้านมั่นคง ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีการก่อสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย ในการประชุมมีผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ได้แก่ กอ.รมน. สถานีตำรวจพื้นที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดถึงเรื่องการสร้างเขื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ปัจจุบันระดับเลนสูง1-1.20 เมตร ทำให้ระดับน้ำที่จะไหลผ่านไม่มาก โดยประชาชนไม่ได้คัดค้านการสร้างเขื่อน แต่มีหน่วยงานของรัฐได้สอบถามแนวทางจัดการอย่างไรกับผู้ที่รุกล้ำในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร
.
🔷“ขอขอบคุณผู้ว่าฯ ที่ดูแลพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นอย่างดี ทำให้น้ำไม่ท่วมเมื่อเกิดฝนตกหลายครั้งแล้ว รวมทั้งได้ผลักดันการพัฒนาถนน โครงสร้างอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณสำนักการระบายน้ำในการเปิดประตูระบายน้ำและพร่องน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การพัฒนาริมคลองน่าจะเป็นหนึ่งในแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศไทยด้วย จึงขอให้ผู้ว่าฯ นำประเด็นเรื่องนี้ไปหารือกับคณะทำงานดังกล่าว กรณีหากพม.ให้ประชาชนได้รวมตัวเป็นสหกรณ์และก่อสร้างบ้านมั่นคงได้ โดยสหกรณ์เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ และมีประชาชนกลุ่มอื่นจะขอจดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์จะสามารถทำได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ได้มีการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร รวมถึงจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างเขื่อนก่อนสร้างบ้าน เพราะเขื่อนจะทำให้บ้านที่สร้างขึ้นมาทีหลังไม่มีปัญหา นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลประชาชนด้วย” นางกนกนุช กล่าว
.
💡ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประเด็นที่ต้องหารือใน 2 มิติ คือ เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องของการป้องกันน้ำท่วม เรื่องบ้านมั่นคงริมคลองโดยเอาที่ดินกรมธนารักษ์มาให้ประชาชนเช่าในระยะยาวถือเป็นแนวคิดที่ดีเพราะจะทำให้มีความมั่นคงในชีวิต แต่จะมีปัญหาเรื่องการสร้างเขื่อน เพราะจะมี 2 แนวคิด คือ เขื่อนมาก่อนหรือบ้านมาก่อน แต่ละหน่วยงานก็มีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานอาจเน้นให้สร้างบ้านก่อน แล้วจึงให้มีเขื่อน ซึ่งจะรับไปดำเนินการ รวมทั้งทางเลือกอื่น ในการมีหน่วยปฏิบัติ การตั้งสหกรณ์ หรือความเป็นไปได้ในการเช่าโดยตรงกับกรมธนารักษ์ ซึ่งจะนำไปหารือกับรัฐบาล เพราะกทม.ทำเพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ คณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกหนึ่ง ซึ่งจะรับไปปฏิบัติและรายงานความคืบหน้าให้สภากรุงเทพมหานครได้ทราบ
.
✨นอกจากนี้ในที่ประชุม นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้แก้ไขปัญหาลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนริมคลองวัดอรุณเชื่อมไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วย
———————–

ผู้ชมทั้งหมด 452 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top