skip to Main Content

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ในการพิจารณารับทราบแผนประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการให้ความรู้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม 4 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 668 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top