skip to Main Content

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร ประชุมครั้งที่ 15/2563 ในการพิจารณาข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล (สำนักการศึกษา )และขัอมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ระดับพื้นฐาน (สำนักพัฒนาสังคม) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัฒพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

ผู้ชมทั้งหมด 621 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top