skip to Main Content

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 13/2563 ในการพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอรา วัฒพัฒนา กทม. 2 (ดินแดง)

ผู้ชมทั้งหมด 581 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top