skip to Main Content

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 รวมทั้งมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 225 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top