skip to Main Content

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม​ ประชุมร่วมกับสำนักวางผังและพัฒนาเมือง​ เ​พื่อข​อทราบแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬหลังจากที่ชุมชนย้ายออกไปแล้ว​ ณ ห้องประชุม​ 3​ สภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 328 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top