skip to Main Content
พิจารณางบประมาณปี67 สำนักสิ่งแวดล้อม กำชับเร่งเดินหน้าหลายโครงการแก้ไขปัญหาให้คนกทม.

พิจารณางบประมาณปี67 สำนักสิ่งแวดล้อม กำชับเร่งเดินหน้าหลายโครงการแก้ไขปัญหาให้คนกทม.

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (15 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่อง)
.
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. นำคณะผู้บริหารสำนัก เข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ ได้แก่ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 เป็นต้น โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามความคืบหน้าโครงการกำจัดมูลฝอย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ การจ้างเอกชนในโครงการเก็บขนมูลฝอย มาตรฐานของระบบการคำนวณปริมาณขยะ ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ รวมถึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารทุกท่านให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำร่อง และร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร
.
“ขยะมูลฝอยที่ตกค้างเป็นเรื่องสำคัญ ในช่วงโควิดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีขยะประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงเป็นคำถามที่ต้องฝากให้หน่วยงานคิดว่าโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่2 จะดำเนินต่อไปอย่างไรและจะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างไร ในส่วนของการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยที่เป็นประเภทรถไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องศึกษาด้วยว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยอาจทดสอบด้วยการเก็บขนมูลฝอยให้ประชาชนจริง และความครอบคลุมของสถานีชาร์จไฟฟ้า การจัดหารถสำรองกรณีรถเสียหรือแบตหมด ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และเมื่องบประมาณผ่านการพิจารณาไปแล้วขอให้เร่งดำเนินการให้ทันปีงบประมาณจะได้ไม่ต้องกันเงินเหลื่อมปี” นายสุทธิชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ตั้งข้อสังเกตกับหน่วยงาน
————
           

ผู้ชมทั้งหมด 238 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top