skip to Main Content

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษา​ ประชุมร่วมกับสำนักการศึกษา เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักการศึกษา ดังนี้
1. โครงการทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนในแต่ละปีจำนวนเท่าไร ศึกษาในมหาวิทยาลัยใด สาขาใด จบการศึกษาและทำงานในหน่วยงานใด
2. โครงการให้คุณนักศึกษาครูปีสุดท้าย (โครงการช้อนครู)​ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องไปเป็นครูกรุงเทพมหานครเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใดสาขาใดและเป็นครูในโรงเรียนใด
3. การเตรียมความพร้อมของสำนักการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม 1-2 สภากรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ผู้ชมทั้งหมด 170 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top