skip to Main Content
ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนาเมืองอันหนิง

ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนาเมืองอันหนิง

📍 วันที่ 30 เม.ย 67 เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร นำโดย นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภากทม. ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนาเมืองอันหนิง ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาด้านทิศเหนือของเมืองคุนหมิง โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาเมืองอันหนิง และเจ้าหน้าที่สภาประชาชนนครคุนหมิงร่วมเข้าประชุมกับคณะผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมการศึกษาธรรมะในสถาบันพุทธศาสนาในนครคุนหมิง วิทยาลัยศาสนาเมืองอันหนิง มีการสอนพุทธศานา จำนวน 3 คณะ 3 นิกาย ได้แก่ มหายาน หินยาน และธิเบต ทั้งสามคณะปัจจุบันมีพระสงฆ์ จำนวน 40 รูปที่อยู่ระหว่างการเข้ารับการศึกษาซึ่งเทียบได้กับระดับเปรียญของไทย มีห้องเรียนในภาควิขาต่าง ๆ ที่รองรับพระสงฆ์ที่ประสงค์เข้ารับการศึกษาที่นี่ได้จำนวนถึง 100 รูป แต่ปัจจุบันมีพระสงฆ์มาแลกเปลี่ยนปฎิบัติธรรมพร้อมทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 14 รูป นอกจากนี้ มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวมเอกสารค้นคว้าทางพุทธศาสนาครอบคลุมทุกนิกายรวมถึงพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย
.
ในการประชุมหารือกันทางหัวหน้าพระอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยฯ ประสงค์ให้ทางสภากรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่จบการศึกษาระดับสูงในกรุงเทพมหานครมาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยฯ และยินดีรับพระสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางมาพำนักและเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ วิทยาลัยฯ ซึ่งมีอัตราและสถานที่ที่มีความพร้อมสามารถรองรับทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้อีกจำนวนมาก
————————–

ผู้ชมทั้งหมด 158 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top