skip to Main Content

ประชุมอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. พลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ในการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 96 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top