skip to Main Content

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง
ในที่ประชุมนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้ตั้งกระทู้ถามสด เพื่อขอทราบความคืบหน้าร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. … และร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. … ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
นายภาส ภาสสัทธา ได้เสนอขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญก่อนให้ความเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ
ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ และหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ

ผู้ชมทั้งหมด 582 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top