skip to Main Content

ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1. พิจารณาความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีด้านใดบ้าง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำ
2.ปัญหาอุปสรรคโดยทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่กระทบต่อการเรียนการสอน
3. พิจารณาแนวทางการจัดเสวนาทางวิชาการของคณะอนุกรรมการ เรื่องความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. กำหนดแนวทางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ห้องประชุม 4 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 6 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top