skip to Main Content

ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งที่ 2/2564 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ผู้ชมทั้งหมด 98 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top