skip to Main Content
นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 52 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top