skip to Main Content
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุม งบประมาณรายจ่ายฯของสำนักการระบายน้ำ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุม งบประมาณรายจ่ายฯของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯของสำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 หน่วย

ผู้ชมทั้งหมด 26 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top