skip to Main Content

ตอนที่ 8 สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กับบทบาท สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถนำมาปรับประยุกต์พื้นที่บ้านพักอาศัยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาปลูกพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยทั้งประเทศ เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด พืชผักสวนครัวที่มีติดบ้าน จึงยิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

หน้าที่หลักของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. คือ การตรวจสอบและติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร แต่ขณะเดียวกัน ส.ก. ก็พร้อมผลักดันโครงการดี ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อย่างขณะนี้คนไทยเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด ดังนั้น นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ไปประชาชนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นี้อย่างไร ? “ทันข่าว Today” จะพาไปติดตาม

รู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่”

ดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เคยเป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่า แต่ข้าราชการสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้พื้นที่ขนาด 440 ตารางเมตร เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัว ภายใต้โครงการ
“ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่” ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ สลับไม้ดอกนานาชนิด กลายเป็นสวนเกษตรต้นแบบการปลูกพืชไว้กินเองในวิถีคนกรุง ที่ไม่มีที่ดินผืนใหญ่ทำการเกษตร

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. สนับสนุนแนวทางการทำสวนเกษตรดาดฟ้าเขตหลักสี่ และริเริ่มแนวทางสวนเกษตร ให้กระจายทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายไพฑูรย์ กล่าวว่า “การใช้ชีวิตในเมืองกรุง รายจ่ายเยอะ การปรับประยุกต์พื้นที่บ้านพักอาศัยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาปลูกพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ไม่เพียงแค่นั้น ถ้าปลูกได้จำนวนมาก ก็ต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจขายได้อีก หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริมอีกทอดหนึ่ง”

“พืชผักสวนครัวคู่บ้าน” จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคโควิด-19

ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาร่วม 20 ปีแล้ว มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในไทยและจากต่างประเทศมาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต่าง ๆ ส่งคณะครูและนักเรียน มาเรียนรู้การปลูกพืชผัก และการทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำ บางครั้งสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกสถานที่ นายไพฑูรย์ มองว่า ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยทั้งประเทศ เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด พืชผักสวนครัวที่มีติดบ้าน จึงยิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า “นี่คือชีวิตวิถีใหม่ พึ่งพาตัวเองมากขึ้น เพื่อชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน”

ฝากข้อเสนอแนะถึงสภากรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครที่ www.bmc.go.th
#ร่วมคิดร่วมสร้างกรุงเทพฯที่ดีขึ้น #BetterBangkok

ผู้ชมทั้งหมด 338 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top