skip to Main Content
คกก.วิสามัญฯพิจารณางบ ปี 67 ให้คำแนะนำสำนักสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนรถเช่าเป็นรถไฟฟ้า ตามนโยบายผู้บริหาร และรักษาสิ่งแวดล้อม

คกก.วิสามัญฯพิจารณางบ ปี 67 ให้คำแนะนำสำนักสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนรถเช่าเป็นรถไฟฟ้า ตามนโยบายผู้บริหาร และรักษาสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (11 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักสิ่งแวดล้อม
.

📍 นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. นำคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณ พร้อมให้ข้อมูลภารกิจหน้าที่ของสำนัก โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง และงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จำนวน 7,579,074,800 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามขั้นตอนการนำขยะจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ผักตบชวา ไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ประสิทธิภาพโครงการจ้างเหมารถเก็บขยะมูลฝอย🚛 และความเป็นไปได้ที่โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญฯได้ตั้งข้อสังเกตว่าสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีรถจำนวนมากจึงควรเปลี่ยนรถที่ใช้งานเป็นรถพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายผู้บริหาร ในส่วนของการบำรุงรักษา หากพบว่ามีรถชำรุดเสียหาย ต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างโครงการจัดหารถมาทดแทนทันที เพื่อให้สามารถจัดเก็บขยะให้แก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ไม่ตกค้าง ในส่วนของการเช่ารถเพื่อจัดเก็บขยะในซอยควรเลือกเช่ารถขยะขนาดเล็ก ทั้งนี้ให้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียการเช่ารถแบบไฟฟ้าและแบบใช้น้ำมันเพื่อให้เห็นความคุ้มค่า
.

📌สำหรับปัญหาพนักงานเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้พยายามแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดส่งรถเก็บขนพร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปสมทบกับสำนักเขต และอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากไม่เพียงพอก็จะให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เพิ่มกรอบอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อให้การบริการประชาชน
.

🌳ในส่วนของการปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงห้องน้ำในสวนสาธารณะควรออกแบบโดยยึดหลัก Universal design ทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ทันสมัย สะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
.

อย่างไรก็ดีเนื่องจากรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณของสำนักสิ่งแวดล้อมมีเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการวิสามัญฯ จึงได้นัดให้คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง
———————-

               

ผู้ชมทั้งหมด 217 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top