skip to Main Content
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลา

ผู้ชมทั้งหมด 6 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top