skip to Main Content
การศึกษาอบรมหลักสูตร

การศึกษาอบรมหลักสูตร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น8) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป และภาคเอกชนจำนวน 128 คน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ชมทั้งหมด 92 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top