skip to Main Content
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ชมทั้งหมด 320 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top