skip to Main Content
แต่งตั้งอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงการของบประมาณของหน่วยงานกทม. ระหว่างวันที่ 3-14 มี.ค. 66

แต่งตั้งอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงการของบประมาณของหน่วยงานกทม. ระหว่างวันที่ 3-14 มี.ค. 66

(2 มี.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ.ศ. … เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 85 รายการ โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2
.
ในที่ประชุม นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารสำนัก ได้ชี้แจงรายละเอียดตามข้อซักถามของคณะกรรมการวิสามัญฯ เกี่ยวกับฝาท่อชนิดต่างๆและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของฝาท่อแต่ละประเภทซึ่งสำนักการระบายน้ำใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย ฝาบ่อพักทรงกลมชนิดเหล็กหล่อแบบตะแกรง ไม่เคลื่อนตัว แต่มีน้ำหนักมากและไม่สามารถป้องกันกลิ่นจากท่อระบายน้ำได้ ฝาบ่อพักทรงกลมชนิดเหล็กหล่อแบบทึบ เปิดปิดสะดวก แต่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ฝาบ่อพักทรงเหลี่ยมชนิดเหล็กเหนียวแบบตะแกรง น้ำหนักเบา แต่อายุการใช้งานสั้นและเคลื่อนตัวส่งเสียงดัง ฝาบ่อพักชนิดปิดทึบชนิดคอนกรีต สามารถผลิตเองได้ แต่เกิดความเสียหายได้ง่ายจากการเปิด-ปิดบ่อยครั้ง
.
สำหรับรายการซึ่งขอรับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามส่วนราชการ ดังนี้ กองระบบท่อระบายน้ำ 14 รายการ สำนักงานระบบควบคุมน้ำ 8 รายการ กองระบบคลอง 27 รายการ กองเครื่องจักรกล 4 รายการ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 26 รายการ กองสารสนเทศระบายน้ำ 1 รายการและสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ 5 รายการ โดยทุกรายการเป็นภารกิจที่หน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ได้แก่ การก่อสร้างท่อลอดถนนสุขุมวิทเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนัก ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนนวมินทร์ตอนลงคลองบางเตย เนื่องจากบ่อเดิมอยู่ในระยะไกล งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำและระบบท่อระบายน้ำบริเวณประตูมณีนพรัตน์ ก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและปรับปรุงทางเดินคลองเปรมประชากร ปรับปรุงเขื่อนคลองห้วยขวาง ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลองลำพังพวย งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาแนวฟันหลอและแนวเดิมที่ชำรุด และค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ระยะทาง196กิโลเมตร
.
ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานและขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน
.
“เชื่อว่ารายการของสำนักการระบายน้ำเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและจำเป็นซึ่งอนุกรรมการจะได้ติดตามรายละเอียดต่อไป สำหรับวันนี้ครบกำหนดการแปรญัตติและคณะกรรมการไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด และวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระดับสำนักวันสุดท้าย จากนั้นคณะอนุกรรมการจะลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 3-14 มีนาคม 2566 และสรุปรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม2566 ต่อไป” นายสุทธิชัย กล่าว
———————-

ผู้ชมทั้งหมด 113 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top