skip to Main Content
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ความรู้แก่สมาชิสภากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ความรู้แก่สมาชิสภากรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัฒนพัฒนา ศาลาว่าการ ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดบรรยายในหัวข้อ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันที่เข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายวรัญ มณีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่สมาชิสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 3 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top