skip to Main Content
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เข้าถึงพื้นที่ ลดมลภาวะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เข้าถึงพื้นที่ ลดมลภาวะ

นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เป็นโฆษกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในขณะนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 ท่านได้พร้อมปฏิบัติงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ และความไว้วางใจที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่แล้ว โดยภารกิจหลัก คือ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงภารกิจการเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและติดตามผลการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการโยธาและผังเมือง ด้านศึกษา ด้านสาธารณสุข โดยจะพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

ในส่วนของภารกิจ การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะร่วมกันทำหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการฝ่ายประจำของกทม. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

“นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญในฐานะผู้แทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งคือการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ส.ก.ทุกท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง” โฆษก สภากทม. กล่าว

“ส.ก.เขตบางรัก ตอบรับแนวทางการเดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อในเมืองให้สะดวกยิ่งขึ้น”

นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก ได้เริ่มทดลองใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในการลงพื้นที่สำรวจปัญหา เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง สามารถเข้าถึงตรอกซอกซอยได้ง่ายกว่ารถยนต์ ลด การสร้างมลพิษ สอดคล้องกับนโยบายระบบเส้นเลือดฝอยเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการเดินทางต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

ส.ก.วิพุธ เปิดเผยว่า การขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง ทั้งการขับขี่ทั้งบนท้องถนนและบนพื้นที่ฟุตบาทสาธารณะ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและสร้างความลำบากเดือดร้อนแก่ประชาชนท่านอื่นๆที่สำคัญต้องไม่ลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

พร้อมกับเตรียมรณรงค์ผ่านสภากรุงเทพมหานคร เชิญชวนพี่น้องชาวบางรักและเขตกรุงเทพมหานคร ลดการสร้างมลภาวะ พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและการเดินทาง ด้วยการเดินทางทางเลือกใหม่ เพื่อคนกรุงเทพฯ

ขอบคุณข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 164 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top