skip to Main Content
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

เขตราชเทวี เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด ในชุมชนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบางส่วน อยู่ระหว่างการรักษา ผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid 19 จึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
วันที่ 1 มีนาคม 2565 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ “เป็นวาระแห่งชาติ ร่วมหารือกับสำนักงานเขตราชเทวี แนวทางการช่วยเหลือ ผู้สูงอาย พึ่งพาตนเองตามลำพัง ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินสวัสดิการของรัฐ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้ให้ข้อมูลว่า เขตราชเทวี มีผู้สูงอายุจำนวน 14,0416 คน มีผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด 75 คน มีผู้พิการ 112 คน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,380 คน เป็นสถิติของผู้สูงอายุ ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ในบางส่วนที่เป็นชุมชนแออัดไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตรวจสอบ ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเอง และผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการเพิ่มเติม เพื่อการช่วยเหลือในสถานการณ์ covid 19หลังจากนั้น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และนายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ เพื่อเป็นกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ชมทั้งหมด 842 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top