skip to Main Content
สภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

🌟สภากทม.มอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ กทม.🌟
นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร มอบเสื้อคลุมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดหาชุดปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล😷

ขอบคุณภาพจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ชมทั้งหมด 241 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top